BÖCKER, BIBLIOTEK, MUSEER
och ANDRA SAMLINGAR

 
Detta är en ny sida där vi kommer att tipsa om böcker, bibliotek
och museer med material om dockteater.Varje ålder i människosläktets historia tycks ha varit en dockålder. Vi vet inte med exakthet när någon av våra förfäder eller släktingar för första gången bröt kvistarna av en gren och gav den drag av mänskligt eller djuriskt liv. Men vi vet att dockan, må det vara som leksak eller gudabild, sedan dess har följt oss som en ständig följeslagare och vidgat vår inbillningskraft.

Androider, automater, idoler, ikoner, fetischer, figuriner, sexdockor, mannekänger, marionetter, statyer, totemfigurer, robotar – alla dessa dockor visar den tillsynes oöverskådliga mängd användningsområden som vår arts äldsta leksak medfört.

Länge gick dockorna i våra spår. Vi var deras mästare. Men ska vi tro vår samtids mest ihärdiga och oroväckande rykten håller våra artificiella syskon på att tränga ut oss kött- och själsdroider från vår plats i skapelsehierarkin.

Vår art utgörs möjligtvis inte längre av marionettspelare som med stilfull suveränitet härskar över sig själva och naturen, men vi är likväl ett djur som gång på gång snubblar ut ur organismernas naturliga värld och som av en olycklig slump träder in i historien, där vi fabricerar en andra värld, en dockvärld.

Kanske är det därför enbart inom dockans hägn och domäner som vi kan förklara vad som gör människan till en människa: detta djur som ständigt skapar en andra natur och förlorar sig i sina egna skapelser.Medverkande: Julia Bondesson, Edward Gordon Craig, Helena Eriksson, Gunnar Holmbäck, Erik Holmström, Heinrich von Kleist, Mari Lindman, Paul M. Malone, Victora Nelson, Marina Warner, Alexander Wireen.


Beställ ditt ex här!


DEN RÖRLIGA SKÄMTTECKNINGEN
STIL, TRANSFORMATION OCH KONTEXTBoken är en doktorsavhandling om animerad film som Midhat Ajanovi framlade, juni 2009, vid Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvetenskaper. Förutom identifiering och analys av den rörliga skämtteckningen har avhandlingens övergripande mål varit att studera dess historiska utveckling utifrån ett filmhistoriskt perspektiv.

I avhandlingens första del presenteras karikatyr och skämtteckning under den förfilmiska tidsperioden i syfte att inringa några typiska formgrepp som senare skulle komma att tillämpas i deras rörliga form. Skämt- och karikatyrtecknares djärva och omvärderande framställningar har återkommande resulterat i hård censur. De har därför ofta tvingats att söka alternativa, indirekta uttryckssätt för att uttrycka politiska och filosofiska budskap, till exempel att klä bilderna i en metaforisk kostym, vilket innebar att betydelsen uttrycktes genom inkongruenta bildsammansättningar i stället för illustrerade verbala skämt, samt förekomsten av originella teckensystem.
En annan trend bland skämtteckningar och tecknade serier uppkomna under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal utgjordes av tecknarnas ansträngningar att framkalla illusionen av ett tidsflöde och rörelse i sina bilder. Alla dessa formgrepp användes redan i de första animerade filmerna av Émile Cohl och andra pionjärer inom den rörliga skämtteckningen.
För att tydliggöra formens betydelse och utveckling har den rörliga skämtteckningen studerats vid flera av animationshistoriens centrala brytpunkter, som framväxten av animationen under 1910-talet, Disneys och ljudfilmens genombrott under sent 1920-tal och industrialiseringen av genren under 1930-talet, den moderna stilistiska minimalismen som uppstod under 1940- och 1950-talet och som kom att anpassas till det nya audiovisuella mediet TV, liksom inom den europeiska animationen som expanderade efter 1960-talet.

Fakta:
469 sidor, källförteckningar, bok- och filmlistor m.fl. Den är som ett uppslagsverk.

Om Midhat Ajan Ajanovi:
Född i Sarajevo 1959 och bor sedan 1994 med sin familj i Göteborg. Vid sidan av studier i journalistik i Sarajevo studerade han även klassisk animation i Zagreb. Under 1980-talet var han verksam som animatör och skämttecknare. Han har även skrivit en rad böcker i olika genrer som har publicerats på flera språk. Bland annat de visuella tonsättarna.

Idag arbetar Ajanovi som programansvarig lärare i 3D-animation och visualisering vid Högskolan i Väst i Trollhättan.
Sedan flera år tillbaka är han medarbetare i Göteborg Filmfestival där hans specialområde är animation.

Avhandlingen var den andra i ämnet i Sverige, efter Lars Lönnroths Östeuropeisk animerad film (1979).

Boken finns på Dockteaterbiblioteket, Västra Frölunda, Göteborg.

Sammanställning
Annette Cegrell-Sköld/Figurteatern


Vi har fått ett innehållsrikt Newsletter från Poppenspe(e)lmuseum i Vorchten i Holland
Ladda hem det här


Här kan du ladda ner ett informationsblad om
Dockteaterbiblioteket i Västra Frölunda i Göteborg.


En lista på dockteaterböcker - referensexemplar, som ingår i Signhild Hällers donation och som finns på avdelningen för musik, konst, teater, film och arkitektur på Göteborgs Stadsbibliotek, har kommit oss till del.

Ladda hem hela listan här.


En bok hand- och lärobok om kommunikation och skapande i förskolan med dockor av Mirella Forsberg Ahlcrona


Förskolans didaktik
och dockans som redskap


Den här boken handlar om hur hand-, stav- och tråddockor kan användas som redskap i förskolebarns och skolbarns språkliga och kommunikativa utveckling. Framställningen har en tydlig sociokulturell teoretisk grund där Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” levandegörs i praktiska exempel.

Även om handdockor och dockteater framför allt kopplas samman med förskolans värld, ger boken en bred bas där också skolan som arena för dockor beskrivs. Författaren beskriver och exemplifierar läs- och skrivprocessen som hon själv har arbetat med i skolan.


Förutom den kommunikativa dialogens betydelse för barns arbete med dockor, redogör författaren dessutom för hur en hel föreställning skapas från manus till genomförande, utifrån barns egna berättelser. En annan del av boken beskriver arbetet med en dockutställning med formdockor som en grupp barn har tillverkat.


Men, kanske det allra viktigaste är att dockan kan användas som redskap för kommunikation och skapande och utveckling av ”konst” och kunskap. Boken avslutas med en diskussion om skapande och kunskapande som båda möts i dockan och den kommunikation som den ger upphov till.


Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskola och grundskolans tidiga år. Den lämpar sig också som kurslitteratur i estetiska utbildningar som dramapedagogik och bild.


Till boken hör en inloggningsskyddad webbplats med filmer som illustrerar hur lärare kan utveckla sina förmågor att arbeta med dockor tillsammans med barn.”Boken är baserad på Mirella Forsberg Ahlcronas avhandling, Förskolans didaktik och dockan som redskap- kommunikation och skapande i förskolan. Den behandlar följande tre områden: Synen på dockan och dockans kulturella uttryck, Förskolan didaktik och dockan som redskap och Dockan som reskap i barnens händer. Upplägget i tre delar gör den lättläst. Dessutom finns en litteraturförteckning med”.En start för nybörjaren som vill upptäcka ämnet. Sedan finns det många vägar att gå…
Annette Cegrell-Sköld Dockteaterpedagog
Om författaren:
Mirella Forsberg Ahlcrona är lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde och Vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om dockan som redskap samt vad barns arbete med hand-, tråd- och stavdockor innebär och betyder för utveckling av kommunikation , läranden och undervisning i förskolan och skolan.

Boken är utgiven av Studentlitteratur
ISBN: 9789144068664
Utgivningsår: 2012
Sidantal: 132


Dockteaterlust
– en handbok av Kristin Friis, AHA-teatern.

Äntligen en ny svensk handbok som med härliga bilder och fina teckningar inspirerar att starta upp med dockteaterverksamhet inom förskola och skola. Den är pedagogiskt upplagd och det är lätt att orientera sig. Alla docktyper finns med. Tydliga listor på saker man behöver för att resultatet skall bli bra och annat som kan ge det lilla extra finns med. Bokens blad är blanka och av litet kraftigare kvalitet så den tål att var med vid arbetsbordet. Spiralbindningen gör dessutom att den ligger bra på bordet.
Kristin Friis har mångårig erfarenhet inom dockteater. Sin egen teater, AHA-teatern, startade hon redan 1984. Under åren har hon även arbetat med pedagogisk verksamhet för förskolepersonal och även haft egna grupper. I botten är hon utbildad lågstadielärare och musiklärare. Dessutom är hon mycket konstnärlig. Något som genomsyrar hennes verksamhet. Allt detta gör att bokens tips bygger på egen erfarenhet från tillverkningsprocesser till speltips m.m.
Läs mer och titta på olika sidor ur boken på AHA-teaterns hemsida aha-teatern.se .
Beställ den gärna direkt från Kristin genom att skicka e-post till kristin@aha-teatern.se.
Men det går lika bra via Bibliotekstjänst, btj.se eller Adlibris, adlibris.com/se

Annette Cegrell-Sköld
Dockteaterpedagog